dilluns, 13 de novembre de 2017

La constitució espanyola vigent en la pràctica (IV). Els Drets fonamentals (II).

Resultado de imagen de constitución española 1978
Artículo 21.
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Será reprimido duramente si se trata de elementos antisistema y no se tendrá en cuenta si son menores de edad los reunidos, en todo caso son el enemigo. Si se pone en duda la Unidad de la Patria serán considerados delitos de rebelión, sedición o lo que se estime oportuno, según dicte el Gobierno y las élites.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, si se protesta contra el Mercado, contra el orden social establecido, o contra los principios que rigen esta Constitución. A todos los efectos, los fascistas, filo-nazis y demás grupos de la extrema derecha serán considerados no violentos, en tanto que las organizaciones laicas, antisistema o independentistas serán consideradas como violentas.
3. La resistencia pacífica a la policía durante las manifestaciones, al estilo Gandhi, serán consideradas como delito de atentado, sedición o rebelión según el libre arbitrio de las élites. Así mismo, la convocatoria de reuniones o manifestaciones a través de teléfono móvil o de las redes sociales se considerará integración en organización criminal. La policía podrá aporrear impunemente y con la máxima violencia, cuando así se le ordene.

Artículo 22.
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones mercantiles, corporaciones, entidades financieras, etc., controladas por las élites podrán delinquir con total impunidad.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de su control. Los movimientos ciudadanos que no adopten tales formas se considerarán antisistema.
4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar salvo que estén promovidas por las élites o la casta sacerdotal o tengan ideas fascistas.

Artículo 23.
1. Los súbditos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes, o las normas no escritas establecidas por las élites económico-financieras o la casta política. Se tratará de evitar que elementos antisistema ocupen funciones y cargos.

Artículo 24.
1. Todos los súbditos tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Para las élites la tutela judicial efectiva se regirá por la conveniencia en cada caso.
2. Asimismo, todos los súbditos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, un proceso público con dilaciones debidas y  algunas de las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. El estrato primero queda fuera de la justicia penal y las normas se aplicarán a medida, cuando sea imprescindible su condena por apariencia de igualdad ante la Ley el Gobierno los indultará; respecto del estrato segundo la justicia será flexible para dar apariencia de que la justicia es igual para todos; el estrato cuarto queda excluido de cualquier derecho, aunque en ocasiones se les podrán reconocer los derechos con el objeto de aparentar igualdad ante la Ley.
La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco, de secreto profesional o cualquier otro privilegio de las élites o del estrato segundo, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.


Òskar "Rabosa".

diumenge, 12 de novembre de 2017

L'últim mort.

Resultado de imagen de catalunya democracia
És aconsellable deixar passar un poc de temps per tal de veure les coses amb perspectiva. Doncs bé, de l’1 d’octubre que es va declarar la –efímera, escassos segons-  independència de Catalunya, ha passat ja un mes i mig. Durant eixe temps han passat moltes coses i si les analitzem no han estat per bé de la nació que recentment ha declarat la seua independència. Les alegries duren poc a casa del pobre, en este cas, el menor dels actors. Catalunya és rica dins d’Espanya i ho seria fora d’ella i això mateix propicia que no se la deixe marxar.
La cosa ve de llarg. Des del 2010 com a mínim, quan l’Estatut de Catalunya va ser retallat pels poders espanyols.  Un clàssic, un xoc entre poders. El Parlament català es creu sobirà i elabora una llei pròpia que es retallada per instàncies superiors nacionals en arribar a la seu del poder central. A partir d’eixe moment, manifestacions massives, les més importants des de la caiguda de la dictadura franquista. Milions de persones cada 11-S al carrer per reclamar un estat propi. El Govern central no escolta, no vol escoltar, no li interessa escoltar, donant-se a més, la casualitat d’estar ocupat momentàniament per tot un mestre de la inacció (veure “Don Tancredo” Diblogacions, 27/06/2016) com és Mariano Rajoy.  Li ha costat arribar al poder, no l’ha votat ningú sinó que l’ha designat el seu antecessor, José María Aznar. Als dos els uneix la lleialtat deguda a la monolítica dreta espanyola, constantment ressentida per un present no tan brillant com un passat mitificat. Per l’altra banda, Puigdemont, successor d’Artur Mas que al seu temps ho era de Jordi Pujol. Els cadells de CiU, tot i que canvie el nom, ja no en tenen prou amb una certa autonomia dins de l’estat espanyol, senten que ha arribat el moment de més, tant com un estat propi. No serà la primera volta car Catalunya ha declarat ja anteriorment la independència d’Espanya en repetides ocasions en el passat. Com se sap no l’ha obtinguda mai i la major part de les voltes l’intent s’ha saldat amb morts.  Això era abans, deurien pensar, hui en dia no ens afusellaran com a Companys.
Cert, no s’ha afusellat a ningú encara, però tot aquell que ha gosat desafiar al poder central està en presó. Canvien els mètodes segons els temps però el resultat és sempre el mateix. Tot roman com estava, Catalunya continua sent una regió d’Espanya. No es té en compte tot allò que justifica l’existència d’una nació, la possessió d’una llengua, unes institucions. La Corona d’Aragó tenia el català com a principal llengua administrativa i el català és encara parlat per més de deu milions de persones. Cap problema, se silencia el fet sinó és que majorment se l’ignora. Ningú a Espanya sap que tanta gent parla el català, i menys encara a Europa. S’acusa als catalans de nacionalistes i insolidaris i es diu que el nacionalisme ja ha causat massa dolor recentment al continent. Els qui això diuen tenen part de raó, ara bé, parlen d’altres nacionalismes i tindrien dret a mantenir dita hipotesi en el cas de que haguera existit mai un estat català amb un nacionalisme que haguera creat guerres com han fet els altres. Sembla que els altres sí han tingut dret a fer-ho i a continuar existint, dret que se li nega a Catalunya d’entrada. Aïllada, sense amics, Catalunya sembla destinada a ser sepultada per la història. És l’últim mort.
Malgrat tot, no serà al capdavall la pròpia democràcia l’últim mort? Ningú, enlloc, alça la veu per algú que ha acabat en presó pel simple fet de voler votar...


Bucarest a 11 de novembre del 2017.
Lluís Alemany Giner

divendres, 10 de novembre de 2017

DEIXAR LES ADDICCIONSSer o no ser addicte: eixe és el dilema. S’és addicte quan es consumix de manera compulsiva un producte? El plaer augmenta amb el consum desmesurat d’una substància, d’un element o d’una actitud? Addicció al sexe, addicció a les xarxes socials, addicció a la droga, addicció al alcohol, i, així, fins a l’infinit! Quan una persona es pot considerar addicta? Doncs, no sé que dir-vos; i per tindre més informació, millor serà si contacteu amb un/a especialista o, millor encara, amb algun/a ex_____________.

La confusió arriba, però, quan hi ha la interferència de dues línies: la del consum excessiu i la del plaer. La recerca del plaer és una actitud natural i, si més no, animal fins que es modela cap al plaer intel·lectual o cap al plaer sublim. I la vida canvia, i tot allò que, en un principi, es pot considerar com a una actitud dolenta i addictiva, es pot modificar d’una manera molt simple: el plaer com a entelèquia no crec que es puga lligar al consum d’un sol producte, per bo que siga, perquè depén de l’actitud de l’interessat i de la seua manera de vore el món. La persona que recerca el plaer, ho fa des de la pràctica i des de la teoria, i des de la indagació en diferents línies. Però, este és un plaer molt més actiu i treballat. Les addiccions són altra cosa, tot i que sempre s’hi pot recaure quan es trepitja el límit.

L’hedonisme, l’hedonista, es troba en la recerca del plaer. La línia més natural, podem dir que enllaça amb la dionisíaca. L’altra línia, l’apol·línia, també pot recercar el plaer però des de la perspectiva de l’ordre. Si estirem esta idea, aviat arribarem a l’estoïcisme. Però, tornant al tema inicial, i per proposar una alternativa a les addiccions, hi ha una actitud ben fàcil i plana: apujar el preu dels productes que es consumixen o, si més no, optar per matèries i materials més exclusius i escassos. En definitiva: pocs de nosaltres podrem enganxar-nos a l’alcohol si consumim vins del celler de Vega Sicilia. També, ens serà difícil de caure en l’hàbit més perillós del tabac si consumim havans Cohiba.

La confusió entre plaer i excés és una cosa a considerar perquè es tracta de dues coses totalment diferents. Ara bé, trobar plaer en l’excés també és una postura molt raonable, tot i que això no s’ha tractat encara. El plaer que provoca consumir un bon vi pot arribar fins al final de la botella, el d’un havà fins que et cremes els dits i el del sexe, fins que s’arriba a la clímax amb la parella, o el trio, o el grup, que realment s’ho val; després, tot es capgira i decau, cosa que provoca la fugida de l’hedonista o, si és el cas, del dionisíac, cap a altre plaer.


Salvador Sendra

dimecres, 8 de novembre de 2017

La constitució espanyola vigent en la pràctica (III). Els Drets fonamentals (I).

 Resultado de imagen de constitución española
Aquests són els vostres Drets Fonamentals.

SECCIÓN I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS.

Artículo 15.
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, a efectos de aparentar cumplir con los Tratados internacionales y con la Carta de Derechos Humanos, nadie puede ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, pero la policía podrá torturar terroristas o a quién se le impute terrorismo, a los elementos del estrato cuarto del artículo 14 y amparados en la fuerza mínima imprescindible a quienes les parezca o a quienes se les diga desde la casta política de entre los súbditos. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16.
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley. Pero se tendrá bajo vigilancia aquellos elementos que siendo del estrato tercero o cuarto tenga profundas convicciones islámicas y aquellos cuya ideología política ponga en duda de alguna manera el Mercado, la estratificación social, los privilegios las élites, la sacrosanta unidad de la Patria o el sistema entero, a estos últimos les llamaremos antisistema y serán tratados como cuasi-terroristas. Los antisistema podrán mostrar su disconformidad “ma non troppo”.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Pero los sujetos que muestren ideas antisistema que no encajen en los principios establecidos en esta Constitución y del Mercado serán vigilados.
3. La Iglesia católica mantendrá todos sus privilegios históricos, ninguna otra confesión podrá tener sus privilegios.

Artículo 17.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley. Frente a los terroristas, antisistema, independentistas y los miembros del estrato cuarto la Ley se interpretará de la forma que sea que convenga.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En los casos de terrorismo no se respetará el plazo de setenta y dos, y será de cinco días. Estos, los independentistas, los antisistema y los del estrato 4, podrán ser golpeados durante su detención por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca. A excepción de los terroristas, antisistema y pertenecientes al estrato 4 a los que se les aplicaré este apartado de una forma discrecional por el agente de la autoridad.
4. La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional, la interpretación de esa Ley se realizará teniendo en cuenta el estrato al que pertenezca cada individuo.

Artículo 18.
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No obstante el Estado podrá violar todos estos en beneficio del Mercado por los corporaciones, o cuando sea por seguridad de los integrantes de los dos primeros estratos.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito y con interpretación relativa según al estrato al que se pertenezca.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, se requerirá resolución judicial dependiendo del estrato al que se pertenezca o si al elemento subversivo se le considera terrorista o antisistema o se pertenece al cuarto estrato.
4. La Ley no limitará el uso de la las nuevas tecnologías para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos si dicha información es en beneficio de las grandes empresas o de la SGAE o cualquier otro lobby de la cultura subvencionada. Menos restricciones habrá cuando esté en juego la seguridad del Mercado, o de los dos Altos Estratos.

Artículo 19.
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la Ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. El Estado vigilará dónde se encuentran en cada momento aquellos que se consideren posibles terroristas o antisistema.

Artículo 20.
1. Se reconocen y protegen formalmente los derechos:
A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, siempre que no pongan en duda los principios que rigen el Mercado o los que establezcan las élites y los miembros del estrato segundo, de acuerdo con el artículo 14, al servicio de aquellas. Las ideas que se opongan a las que se fomenten por los poderes establecidos podrán ser delitos en interpretación torticera de la ley para la persecución de aquellas opiniones que molesten a los dos primeros estratos.
A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Se subvencionará la que producción literaria y artística que fomente los valores del Mercado y principios de esta constitución, la creación científica y técnica se fomentará lo mínimo.
A la libertad de cátedra, promoviéndose las ideas de Mercado y los principios que rigen esta Constitución. Las ideas contrarias serán marginadas.
A comunicar o recibir libremente información por cualquier medio de difusión de forma que esté de acuerdo a los principios que regulan está Constitución y los principios del Mercado. Los poderes del Estado pondrán cortapisas y trabas legales a los medios independientes y contrarios a las ideas del Mercado y los principios de esta Constitución, y fomentarán los que estén en poder de las élites económicas y financieras. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades, interpretada siempre a conveniencia de los dos primeros estratos.
2. El ejercicio de estos derechos puede restringirse mediante cualquier tipo de censura previa. Los directores de los medios se cuidarán mucho de favorecer lo intereses del Mercado y de las élites económico-financieras, así como de no publicar lo que pueda ser contario a ellas.
3. Los medios públicos de comunicación quedarán a la libre voluntad de la casta política, que los usará para la propaganda y la desinformación de los dos estratos inferiores, estando al servicio de los intereses del Mercado, y los dos estratos superiores.
4. Estas libertades tienen formalmente su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. En la práctica quedan al servicio del Mercado y de las élites.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial, especialmente si se ataca a la Monarquía o a las élites económico-financieras.


Òskar "Rabosa".

dimarts, 7 de novembre de 2017

La constitució espanyola vigent en la pràctica (II).

Resultado de imagen de constitucion española de 1978
Continue amb la redacció que deuria tindre la Constitución Española de 1978 si el text fóra com és a la realitat.

TÍTULO I.
DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.
Artículo 10.
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás están supeditados a los intereses del Mercado.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán teóricamente de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Todo ello será aplicado en la práctica tal y como convenga al Mercado o a las élites económico-financieras.

CAPÍTULO I.
DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS.

Artículo 11.
1. La nacionalidad de los súbditos españoles se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la Ley.
2. Ningún súbdito de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Para el ejercicio de estos derechos se tendrá en cuenta la capacidad económica del sujeto en cuestión.

Artículo 12.
Se alcanza la mayoría de edad a los dieciocho años.

Artículo 13.
1. Los extranjeros no gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título ni siquiera en los términos que establezcan los Tratados y la Ley. Se atenderá a la capacidad económica de ellos y al color de la piel.
2.  Solamente los súbditos españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
3. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un Tratado o de la Ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. Se considerará terrorismo lo que las élites económico-financieras, o los políticos al servicio de estás, consideren oportuno en cada momento.
4. La Ley establecerá, y se aplicará o no dependiendo de la capacidad económica del sujeto y del país de procedencia, los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO II.
DERECHOS Y LIBERTADES.

Artículo 14.
1. En teoría y sobre el papel todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2. En la práctica existirán cuatro estratos: a) las élites económico-financieras y la Monarquía; b) La casta política al servicio de los anteriores, la casta sacerdotal, y aquellos que se consideren por razones de eficacia como análogos; c) Los súbditos; d) Los colectivos marginados y excluidos sociales por cualquier motivo, según interese en cada momento, así como los extranjeros residentes en España pobres, a los que no se les darán permisos de trabajo y residencia para poder ser explotados y usados como chivos expiatorios en tiempos de crisis.
3. Cada estrato se regirá por las normas que le son propias, estando los primero por encima de la ley, los segundo con una regulación especial o interpretación especial, los terceros se regirán por la ley, y los últimos no tendrán consideración de Ser Humano alguna, son res, y las leyes que garanticen sus derechos no tendrán efectividad alguna.


Òskar "Rabosa".

dilluns, 6 de novembre de 2017

EL VERTADER PERILL PER A L’ECONOMIA

Resultado de imagen de economia
L’IAE és l’Impost d’Activitats Econòmiques que cada seu fiscal paga al respectiu ajuntament, on té la ubicació. Segurament, per als ajuntaments, eixa és una important font d’ingressos, tot i que els sol gestionar l’estat. Si és així, dit impost ha d’anar i tornar i, és clar, quien parte y reparte... Pense que les grans empreses s’instal·len en un lloc concret per dos raons: perquè és allà on han nascut i han crescut o perquè els resulta beneficiós econòmicament –i ací incloc els beneficis d’associar una marca a un lloc.

A Catalunya, hi ha una important fuita d’empreses. Però s’ha de saber dividir la situació entre els bancs i la resta. Els bancs han decidit eixir-ne per qüestions de cotització borsària i per la fuita de dipòsits. Si s’han traslladat a causa de la independència (per protegir els dipòsits d’una possible eixida d’Europa) és perquè realment creuen que s’aconseguirà. La resta d’empreses, supose que ho fan perquè creuen que els anirà millor baix l’aixopluc d’España o perquè temen el boicot dels españoles als productes catalans; qui sap.

A la Comunidad Valenciana, hi va haver una desfeta brutal del teixit financer i empresarial. La primera, a causa de les vendes de les caixes d’estalvi a entitats alienes i, la segona, a causa de la fallida d’importants empreses constructores. No recorde escoltar ningú dient que era la roïna, sinó al contrari: la culpa la tenia una determinada política i un partit polític governant. No recorde que hi hagueren constants notícies sobre el nombre d’empreses que feien fallida o sobre les que absorbien des d’altres llocs; sembla que es tractava de calmar la gent del desastre més gran dels darrers temps. Ara, més bé s’intenta fomentar la catàstrofe, més que siga fictícia.

Al final, he de dir que ha eixit l’enquesta sobre el nombre aturats i no hi ha gaire interès si s’analitza de manera anual però, no obstant això, s’analitza de manera mensual. Les previsions econòmiques generals no són gaire optimistes, però d’això ja vaig escriure l’altre dia. Les inversions pressupostàries per a 2018 no se saben perquè ningú en parla, i menys encara sobre les relacionades amb Catalunya. I, finalment, cal dir que la deslocalització de les seus de les grans empreses, com a molt tindrà repercussió en l’IAE de Barcelona o de Sabadell, perquè el vertader perill està en la deslocalització de la producció, de la qual ningú ja s’enrecorda perquè no se’n parla.


Salvador Sendra 

dissabte, 4 de novembre de 2017

AGUA PARA TORDOS

Resultat d'imatges de agua para todos
Prou tan poc que no arriba ni per a la famosa dita que “Plou poc però per a tan poc que plou, plou prou”.

Un dia, eixia de l’òpera d’Alicante i, a la façana d’enfront, hi havia un cartell en cada balcó demanant AGUA PARA TODOS. De camí cap a casa, hi havia cartells en qualssevol llocs (tanques d’horts, polígons industrials, ajuntaments, cases particulars...) i, a la ràdio, sembla que no hi havia altra notícia. Es reclamava a Rodríguez, l’aleshores president del Gobierno, que assecarà l’Ebre per traslladar l’aigua a Murcia i a Alicante perquè tots hi tenien dret i la Constitución així ho contemplava. Deien que eixa aigua era per a l’agricultura. Eren temps gloriosos d’entrepans i autobusos, de manifestacions i paella, de Gürtel i Coca-cola.

Ara em sorprén que ningú demane res, o que no ho faça amb la mínima vehemència. Escoltes alguna que altra declaració en alguna emissora on, sense massa gana, es reclama el reg, però sense excés d’ímpetu, la veritat. Tot i que jo pense que estem en un moment gloriós perquè, amb Catalunya intervinguda i amb un partit tan constitucionalista al poder central , ben poc costaria aprovar ara els transvasaments d’aigua des de l’Ebre, o augmentar els de Castilla, aprovar les obres i, fins i tot, començar-les.

Malauradament, la fe ha decaigut tant que ja ni es trauen els santets en processó per reclamar la pluja. Però, com és possible això si ara es té el poder –tot el poder— per actuar? La fe –tota la fe— per a pregar? I pense: no estarien prenent-nos el pèl, eixos que tant ploraven? No estarien aprofitant-se –també— dels pobres i innocents llauradors i jubilats per desestabilitzar el govern central i, de pas, Castilla, Aragón i Catalunya? Ja han passat alguns anys però, si no fóra perquè sé que el Govern de Camps i l’oposició de Rajoy, Cospedal i companyia eren gent bona i religiosa, pensaria que ens estaven enganyant i manipulant.Salvador Sendra