dimarts, 11 d’abril de 2017

La reversió de Ribera Salud i la ideologia.

El Consell ha decidit no renovar el contracte amb Ribera Salud i resulta que s'ha obert l'àmfora de Pandora. Les advertències des de tots els llocs de la catàstrofe que suposarà no han deixat de ploure sobre el Consell. Algunes directes, altres indirectes. Fins i tot la Sindicatura de Comptes s'ha posat contra el Consell. Números són números. Paraules són paraules. I els números són paraula de Déu. El Consell ha rebut un cop a la barbeta, i ja sabeu, això és quasi un KO, veurem si sona la campana.

Perquè ara sí, no hi ha dubte, el Consell actua per ideologia, com diu el PP, com diu el president de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, i com diu el gerent de Ribera Salud. I ara ho demostra la Sindicatura de Comptes. Ja se sap, quan els oracles parlen, i diuen el que és bo i el que no, el poble ha de creure. Més si hi ha gent tan pusil·lànime que li diuen a la cara que "la cooperación público privada es una solución y no un problema", i aquest acaba reconeixent que és cert i que el Consell recolza la col·laboració públic privada. Veritat, Ximo?

[Digressió: Per col·laboració públic privada, cal entendre privatització de la gestió de serveis. El neollenguatge porta a canviar les coses de nom, i com ara privatització ha caigut en desgràcia, o almenys no sona bé, cal buscar una expressió que sone bé. Col·laboració, és una paraula que cau en gràcia i que pot fer gràcia, fins i tot, a la gent d'esquerres, perquè col·laborar, cooperar, ens evoca a termes com la solidaritat i ajudar-se els uns als altres. L'adjectiu "públic privada" difumina la privatització, a l'incloure l'element públic, dona a entendre que ja no és tot privat, sinó que el terme públic té pes, si cap més pes que el terme privada, doncs va en primer lloc.]

Així, doncs, anar contra la col·laboració públic privada és ideologia, fins i tot ho diu la Sindicatura de Comptes. Perquè els comptes són clars. Tan clars com els números, i els números no enganyen. La matemàtica és la ciència exacta. Fruit de la raó. La ideologia és fruit de les passions, que després són racionalitzades. Per això matemàtica hi ha una, ideologies moltes. Matemàtica, ciència, raó contraposades amb ideologia, creences i superstició.

Les propostes que fan els del PP, el president de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, i el gerent de Ribera Salud, no tenen base ideològica, són evidències, són axiomes. Els que pretenen la reversió de Ribera Salud, els que no volen la col·laboració públic privada, es basen en ideologies, que sí que poden tenir una teoria al darrere, però com la dita teoria no està recolzada per veritats evidents, com la de la col·laboració públic privada, és una teoria falsa, perquè no supera la prova de falsabilitat. La Sindicatura de Comptes ha fet la prova, i ho ha demostrat. Els números canten.

I sí, tot són números. Tot és quantificable amb diners. Fins i tot la salut, el benestar, la felicitat... Si no hi ha xifres, si no hi ha diners darrere d'eixes xifres, res no té gens d'importància.

El neoliberalisme ha transcendit d'ideologia, ja no hi ha teories al seu darrere, hi ha teoremes. Vet ací l'imperi de la pseudoveritat.Oskar “Rabosa”.