dissabte, 26 de juliol de 2014

R-TV: Máximo Sandín desmunta a Darwin.Máximo Sandín és un dels CIENTÍFICS -així amb majúscules- més importants i interessants del nostre temps. No sols perquè haja fet un descobriment enlluernador, o perquè siga el pare d’una teoria totalment acceptada per la comunitat científica. No, les seves teories, que es poden veure a la seua web  http://www.somosbacteriasyvirus.com/, estan lluny de ser universalment admeses. Però, té els collons de posar en dubte la teoria dominant, en contra de tota la majoria de la comunit científica i dels ensenyaments que es donen en escoles i universitats.
A aquesta entrevista posa en dubte a Darwin, explica les seues teories breument, i a més a més ho raona. Raona el perquè, però, a més a més, es capaç de posar en realició la teoria de l’evolució darwiniana amb el pensament econòmic i filosòfic dominant, o al menys el que interessa a les elits. Això demostra que Sandín és capaç de veure més enllà de la seua ciència i de tractar de integrar el pensament darwinià amb les ideologies i els fets històrics dominants a la seua època –i que encara dominen.
En una època –l’actual- on posar en dubte Darwin pot suposar ser objecte de mofa, i comparat amb els creacionistes. En una época on els mitjans de comunicació només transmeten la imatge que hi ha darwinisme o creacionisme, quan en realitat hi ha altres teories sobre evolució que res tenen a veure amb les darwinianes. En una època on el darwinisme és l’escusa biològica per mantenir un sistema ideològic que porta a la dominació de les masses per uns pocs i l’enriquiment bestial d’eixos pocs. En una època com l’actual fer el que fa i dir el que diu Máximo Sandín té molt de mèrit.

Pareu atenció a aquesta entrevista. Et canviarà la forma d’entendre el món.